Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:Xây dựng nông thôn mới
  • Tác giả:
  • Tỉnh, Thành Phố:Bình Định
  • Trường:Trường Đại học Quy Nhơn
  • Số lượt bình chọn: 1 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực