Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
  • Tác giả:THÁI MINH NGUYỄN
  • Tỉnh, Thành Phố:Đồng Tháp
  • Trường:Trường Đại học Đồng Tháp
  • Số lượt bình chọn: 71 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực