• Tên sản phẩm:Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em vùng biên giới bằng vật liệu tái chế
  • Tác giả:Nguyễn Huỳnh Đức
  • Tỉnh, Thành Phố:TP. Hồ Chí Minh
  • Trường:Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. HCM
  • Số lượt bình chọn: 264 lượt

Chi tiết ý tưởng

Đội Công tác xã hội trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM mong muốn nhân rộng mô hình “Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em vùng biên giới bằng các vật liệu tái chế” nhằm mục đích:
– Thúc đẩy các em vùng biên giới đến lớp.
– Đảm bảo không gian vui chơi, sinh hoạt lành mạnh cho các em.
– Giúp các em cần bằng giữa việc học, vui chơi và phụ giúp gia đình.
– Phát huy khả năng sáng tạo và vận động thể chất tích cực.
– Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em bằng việc sữ dụng các vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường.

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực