Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỨU HỘ
  • Tác giả:Phùng Văn Linh
  • Tỉnh, Thành Phố:
  • Trường:Trường Đại học Tây Bắc
  • Số lượt bình chọn: 6 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực