Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:Xây dựng hệ thống chợ dân tộc
  • Tác giả:Vũ Anh Dũng
  • Tỉnh, Thành Phố:
  • Trường:Trường Đại học Tây Bắc
  • Số lượt bình chọn: 5 lượt

Chi tiết ý tưởng

  • Tạo thêm việc làm cho xã hội.
  • Tạo thu nhập cho người bán hàng đặc biệt là các dân tộc thiểu số.
  • Đưa sản phẩm của các dân tộc đến tay người tiêu dùng 1 cách hiệu quả.
  • Giúp người mua có thể dễ dàng tìm được các sản phẩm mình cần trên hệ thống.
  • Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

 

 

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực