• Tên sản phẩm:Xây dựng công trình “Mầm non xanh” tại vùng nông thôn, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới
  • Tác giả:Nguyễn Thế Anh
  • Tỉnh, Thành Phố:Đoàn Khối các Cơ quan TW
  • Trường:Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
  • Số lượt bình chọn: 334 lượt

Chi tiết ý tưởng

Xây dựng công trình “Mầm non xanh”, tạo môi trường sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi sáng tạo, học hỏi. Đồng hành công trình là tuyên truyền giáo dục trẻ en về xâm hại tình dục, phòng tránh đuối nước,…

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực