Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:Xây dựng bể lọc nước cho các trường học tại khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
  • Tác giả:Đỗ Thị Huyền Trang
  • Tỉnh, Thành Phố:
  • Trường:Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary
  • Số lượt bình chọn: 1 lượt

Chi tiết ý tưởng

Giải pháp giải quyết tình trạng thiếu nước sạch là sử dụng nguồn nước thay thế
là nước mưa và nước biển (nước ngập mặn). Nước mưa và nước biển được coi
như nguồn nước “miễn phí” từ thiên nhiên. Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới
ẩm gió mùa nên có lương mưa tương đối cao. Lượng mưa trung bình hàng năm
nước ta từ 1.500 đến 2.000 mm. Nhờ vị trí địa lý giáp biển và lượng mưa cao,
Việt Nam cần tận dụng những lợi thế có sẵn để giải quyết vấn đề thiếu nước sạch.
Nhưng một câu hỏi đặt ra là với việc ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước biển
như hiện nay, làm sao ta có thể sử dụng hai nguồn nước này để sinh hoạt. Để sử
dụng được nước mưa và nước biển cần có một hệ thống lọc nước hợp lý.

 

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực