Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:VỀ VỚI ĐỘI CỦA HỘP BÃ MÍA
  • Tác giả:CLB EC ULIS
  • Tỉnh, Thành Phố:Hà Nội
  • Trường:Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Số lượt bình chọn: 11 lượt

Chi tiết ý tưởng

Về với đội của hộp bã mía là tên của đề xuất ý tưởng tình nguyện của CLB EC ULIS, nhằm mục đích giảm thiểu sử dụng hộp xốp trong phạm vi trường Đại học Quốc gia Hà Nội và xa hơn là trong quận Cầu Giấy và các quận khác trong thành phố Hà Nội

 

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực