• Tên sản phẩm:Tuân thủ luật lệ giao thông
  • Tác giả:Nguyễn Đức Hậu
  • Tỉnh, Thành Phố:Bình Phước
  • Trường:Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước
  • Số lượt bình chọn: 0 lượt

Chi tiết ý tưởng

Cần phải chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường.

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực