• Tên sản phẩm:Tổ chức tọa đàm sinh viên, thanh niên tỉnh: làm thế nào để thành công
  • Tác giả:Vũ Thị Thương
  • Tỉnh, Thành Phố:Thái Bình
  • Trường:Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Số lượt bình chọn: 0 lượt

Chi tiết ý tưởng

gíup đỡ cho các thanh niên, sinh viên tìm được con đường tốt nhất để đi đến thành công

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực