Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:Thực hiện mô hình an toàn giao thông nhằm rèn luyện nhận thức về an toàn giao thông ở nông thôn
  • Tác giả:LÊ THỊ PHƯƠNG THANH
  • Tỉnh, Thành Phố:Đồng Tháp
  • Trường:Trường Đại học Đồng Tháp
  • Số lượt bình chọn: 7 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực