• Tên sản phẩm:Sân chơi liên hoàn cho trẻ em
  • Tác giả:Trương Trọng Danh
  • Tỉnh, Thành Phố:Khánh Hòa
  • Trường:Trường Đại học Nha Trang
  • Số lượt bình chọn: 199 lượt

Chi tiết ý tưởng

Xây dựng 1 sân chơi liên hoàn cho trẻ em trong trường tiểu học để tạo ra 1 khu vực vui chơi an toàn cho trẻ và là động lực cho trẻ đến trường.

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực