Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:NGỌN LỬA TRAO TRUYỀN TRI THỨC
  • Tác giả:Lê Chế Linh
  • Tỉnh, Thành Phố:Đồng Tháp
  • Trường:Trường Đại học Đồng Tháp
  • Số lượt bình chọn: 9 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực