• Tên sản phẩm:MÙA HÈ XANH 2019 – VÌ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
  • Tác giả:TRỊNH NGỌC NHƯ ÁNH
  • Tỉnh, Thành Phố:Hà Nội
  • Trường:Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Số lượt bình chọn: 553 lượt

Chi tiết ý tưởng

Chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2019-Vì nụ cười trẻ thơ” có mục đích mang lại đời sống vật chất và tinh thần cho các bạn nhỏ vùng cao biên giới, bên cạnh đó một phần ổn định tinh thần bà con nơi đây, bù đắp những thiếu xót về các mặt giáo dục, kinh tế, văn hóa, an sinh cộng đồng… cho bà con nơi đây. Chúng tôi thiết nghĩ, khi bà con no ấm, con em họ đủ nhận thức thì biên giới của lãnh thổ ta ngày càng được thiết chặt và gìn giữ. Dự án mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, không những nâng cao tinh thần tương thân tương ái, mà còn phát huy tính tự giác, sáng tạo trong các bạn sinh viên, gắn lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với xã hội.
Nguyên tắc thực hiện dự án: đi để thực hiện nghĩa cử cao đẹp, đi để sẻ chia, đặc biệt công tác chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè xanh sức tiết kiệm, thiết thực, chu đáo, chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bạn tham gia.

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực