Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:MỞ LỚP ÔN TẬP HÈ CHO HỌC SINH Ở ĐỊA BÀN XÃ VĨNH THÀNH, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE
  • Tác giả:Võ Lâm Mỹ Nhân
  • Tỉnh, Thành Phố:Đồng Tháp
  • Trường:Trường Đại học Đồng Tháp
  • Số lượt bình chọn: 2 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực