Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:LỚP HỌC MÔI TRƯỜNG”CHO HỌC SINH
  • Tác giả:CÂU LẠC BỘ NGOẠI NGỮ XANH
  • Tỉnh, Thành Phố:
  • Trường:Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Số lượt bình chọn: 72 lượt

Chi tiết ý tưởng

  • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, cùng nhau xây dựng lối sống xanh, sạch, bảo vệ môi trường sống xung quanh
  • Tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện, công ích xã hội, từ đó, tạo môi trường cho sinh viên phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp xã hội…
  • Là cơ hội cho sinh viên giao lưu, kết bạn, học hỏi và thể hiện bản thân
  • Xây dựng hình ảnh sinh viên Ngoại Ngữ năng động, nhiệt đình, sáng tạo

 

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực