Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:HỖ TRỢ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU NƯỚC SẠCH Ở XÃ TÂN THANH TÂY, HUYỆN MỎ CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE
  • Tác giả:Nguyễn Thị Ngọc Diệu
  • Tỉnh, Thành Phố:Đồng Tháp
  • Trường:Trường Đại học Đồng Tháp
  • Số lượt bình chọn: 4 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực