Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:Hành trình giá trị sống cho em
  • Tác giả:Nguyễn Ngọc Thanh Thảo
  • Tỉnh, Thành Phố:Đồng Tháp
  • Trường:Trường Đại học Đồng Tháp
  • Số lượt bình chọn: 5 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực