Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:Cứu lấy dòng sông – Bảo vệ cuộc sống
  • Tác giả:Trần Thị Kim Liên
  • Tỉnh, Thành Phố:Đồng Tháp
  • Trường:Trường Đại học Đồng Tháp
  • Số lượt bình chọn: 131 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực