Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:CHẤT TẨY RỬA XANH
  • Tác giả:Đặng Huyền Thư
  • Tỉnh, Thành Phố:
  • Trường:Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Số lượt bình chọn: 17 lượt

Chi tiết ý tưởng

Đề tài lựa chọn việc sản xuất nước (chất) tẩy rửa từ quả bồ bòn, là một cây xuất hiện nhiều ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên Việt Nam (là cây bản địa) có giá thành thấp. Quy trình thực hiện làm nước (chất) tẩy từ bổ hòn có thể thực hiện ở quy mô hộ gia đinh, dễ thực hiện, giá thành chi phí thấp, rất phù hợp để người trẻ, sinh viên có thể thực hiện.

 

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực