Cuộc thi Ý tưởng Sinh viên tình nguyện
  • Tên sản phẩm:Cải thiện tuyến đường liên xã Bình Thuận – Tân Hiệp
  • Tác giả:Phan Thái Thị Hồng Phương
  • Tỉnh, Thành Phố:
  • Trường:Trường Cao đẳng Sư phạm Long An
  • Số lượt bình chọn: 1 lượt

Chi tiết ý tưởng

Bình luận

Các ý tưởng cùng lĩnh vực